Професионален домоуправител в София - дейности

 

 

Професионалният домоуправител извършва следните основни дейности:

 

1. Управление на Етажната собственост

 

 • организация и провеждане на Общо събрание на съсобствениците на имоти,
 • изготвяне на проект за бъдещото развитие на етажната собственост.
 • представляване на ЕС пред органите на местната власт и с други правни субекти
 • изготвяне на годишен бюджет за управление, поддържане и ползване на общи части,
 • водене и съхраняване на книга на собствениците по чл.7 от ЗУЕС;
 • вписване в регистъра по чл.44 от ЗУЕС и промените в тях и др на обстоятелствата,
 • отчет за изпълнението на годишен бюджет етажната собственост,
 • изготвяне на годишен план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общи части на ЕС
 • стратегии за целесъобразно разходване на приходите на Етажната собственост,
 • създаване и водене на отчетност по фонд „Ремонт и обновяване”
 • извършване и координиране на ремонти и саниране на Етажната собственост,
 • отчет за изпълнението на плана за строително-ремонтни дейности на ЕС
 • анализ на разходите на ЕС и предложения за тяхното намаляван,
 • подмяна на електрическите крушки в общите части на входове и сгради,
 • поддръжка на асансьорната уредба на Етажната собственост,
 • поддръжка на електроинсталацията в общите части на жилищни сгради,
 • менажиране на общите части на входа или сградата с комерсиална цел, ако има такива

 

2. КасиерУправление на имоти

 

 • събиране и плащане на дължими консумативи за общите части на входа: ток, вода, парно и др
 • събиране на  месечната такса за поддръжката на Етажната собственост,
 • изготвяне на база данни за приходи и разходи за етажната собственост

 

3. Почистване

 

 • почистване на общите части на етажната собственост,
 • озеленяване и поддръжка на прилежащите зелените площи и околоблокови пространства,
 • поддръжка на подземни и надземни гаражи, които са част от сградата,
 • обезпаразитяване на общите части на входове и сгради,
 • снегопочистване

АНЕТИ

БЪЛГАРИЯ

гр. София  1505,   ул. Черковна 33

GSM: +359 876 990 110, Tel./fax: +359 2 870 16 04

Facebook: http://facebook.com/domoupravitel

e-mail: info2@aneti.net    Skype: aneti-7

Кликнете за да ни звъннете

Skype Me™!

Работно време:
Пон. - Петък : от 09:00 до 18:00
Почивни дни: Събота и Неделя

Страницата за професионален домоуправител - дейности последно бе редактирана на 09/08/2015.

Разгледайте по подробно за Домоуправител - дейности, Абонамент, Промоции , Озеленяване, Машини препарати и пособия, Хигиенни материали и Допълнителни услуги.